Pracownicy przedszkolaDyrektor Przedszkola :

mgr Ewa Zimny - nauczyciel dyplomowany

Kadra Pedagogiczna :

mgr Bożena Nowak - nauczyciel mianowany

mgr Dorota Witoszek - Ogon - nauczyciel kontraktowy

mgr Alicja Procner - Ochman - nauczyciel kontraktowy

mgr Bożena Glet - nauczyciel religii katolickiej

mgr Beata Janota- nauczyciel religii ewangelickiej

mgr Patrycja Bijok- nauczyciel języka angielskiego

mgr Monika Szpin- logopeda

Pracownicy administracji:

Wioletta Zmełty - intendentka

Pracownicy obsługi:

Magdalena Fryda-  kucharka

Dorota Duda - pomoc kuchenna

Joanna Szturc- starsza woźna

Magdalena Ciemała - woźna