O przedszkolu

Przedszkole Publiczne w Harbutowicach położone jest w centrum .Mieści się na parterze budynku Domu Rolnika. Z tyłu przedszkola znajduje się ogrodzony ogród przedszkolny wyposażony w certyfikowany sprzęt do zabaw ruchowych. Obok ogrodu znajduje się asfaltowe boisko wiejskie, teren przeznaczony do rekreacji. Do przedszkola uczęszczają dzieci z rejonu Harbutowic, Bładnic Dolnych oraz Skoczowa. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, która dba o wszechstronny rozwój małego dziecka. Nasze przedszkole jest jedyną placówką oświatową w środowisku. Wobec dzieci i rodziców pełni rolę wspomagającą, ale także integrującą społeczność lokalną. W realizację naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno - obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, szczęśliwe, bezpieczne, akceptowane, każde dziecko jest dla nas ważne . Stwarzamy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Każde z dzieci w naszym Przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania, rozbudzamy ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Przestrzegamy praw dziecka. Jesteśmy otwarci na propozycje rodziców, zachęcając ich do udziału w życiu przedszkola. Nasze działania ukierunkowane są na tworzenie przedszkola otwartego, nowoczesnego, o wysokim poziomie wychowania i nauczania. To miejsce bezpieczne i przyjazne dla dzieci oraz ich rodziców. Dbamy o harmonijny rozwój dziecka w oparciu o potrzeby i oczekiwania jego i rodziców, zmierzamy do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole. Wspomagamy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Nasze działania oparte są na kreatywnej pracy, przy życzliwym wsparciu rodziców. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym. Przedszkole posiada-2 sale dydaktyczne, wyposażone w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci połączone z łazienkami osobno dla każdej z grup i wyjściem na taras, szatnię dla dzieci ,zaplecze kuchenne, pomieszczenia administracyjne, ogród przedszkolny. Sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek, klocków, zestaw multimedialny Zaczarowany dywan , tablicę interaktywną. Odpowiednio przygotowane otoczenie stanowi podstawowy warunek osiągnięcia przez dzieci wszechstronnego rozwoju. Mocne strony przedszkola to oferta edukacyjna, programy pracy, imprezy, uroczystości, wycieczki, udział w konkursach i akcjach, wysoki poziom pracy dydaktyczno - wychowawczej, rodzinna atmosfera kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli, współpraca ze środowiskiem lokalnym. Wysoki poziom zadowolenia rodziców – powodzenie placówki w środowisku. Jesteśmy kameralną placówką, w której panuje miła i rodzinna atmosfera. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 16.00.W przedszkolu funkcjonują 2 grupy : Biedronki i Motylki. Bardzo dużym atutem jest przygotowywanie domowych posiłków dla dzieci zgodnie z normami żywieniowymi. Przedszkole organizuje uroczystości takie jak np. Dzień Ziemniaka, Dzień Przedszkolaka, Dzień Kropki, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości ,Święto Pluszowego Misia, spotkanie z Mikołajem, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal Przebierańców, i Dzień Sportu . Tradycją naszego przedszkola jest organizacja takich imprez jak Gminny Przegląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych, „Śpiewajmy dla Polski” i Gminny Przegląd Recytatorski „Polska, Ojczyzna nasza – polscy poeci dzieciom” pod patronatem burmistrza . Zapraszamy do nas!!!
Ramowy Rozkład Dnia


06:30 - 08:30  Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy tematyczne, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, praca indywidualna, zabawy konstrukcyjno - manipulacyjne, zabawy dowolne według pomysłu dzieci, praca korekcyjno - wychowawcza

08.30 - 08:45 Ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne

08:45 - 09:15 Śniadanie

9:15 - 10:15 Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze

10:15 - 11.00 Wyjście poza teren przedszkola(wycieczki, spacery), zabawy na powietrzu, zabawy ruchowe, zabawy dowolne według pomysłu dzieci, religia

11:00 - 11:30 Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, słuchanie bajek, wierszy, muzyki, pogadanki, zabawy ruchowe, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno - wyrównawcze, zabawy organizowane przez nauczyciela

11:30 - 12:00 Obiad

12:00 - 14:00 Poobiedni odpoczynek, zabawy dowolne według zainteresowania dzieci, zabawy na powietrzu, spacery, zabawy organizowane przez nauczyciela, czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku

14:00 - 14:15 Podwieczorek

14:15 - 16:00 Zabawy dowolne według pomysłu dzieci, zabawy na powietrzu, czytanie bajek, opowiadań, zabawy tematyczne, konstrukcyjno - manipulacyjne, organizowanie różnorodnych zabaw przez nauczyciela, praca korekcyjno -wyrównawcza, rozchodzenie się dzieci do domów