O przedszkolu

Roczny Plan Pracy "W zdrowym ciele zdrowy duch" ( aby otworzyć prosimy kliknąć w nazwę)


Ramowy rozkład dnia Przedszkola Publicznego w Harbutowicach

 

6:30-8:00- schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy tematyczne, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, zabawy dowolne wg pomysłu dzieci, praca korekcyjno-wyrównawcza;

8:00-8:30 – zabawy integrujące grupę, ćwiczenia poranne, zabawy ogólnorozwojowe, zabiegi higieniczne, śniadanie;

8:30-9:00 – śniadanie

9:00-10:00 – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

10:00-11:00 – wyjścia poza teren przedszkola (wycieczki, spacery ), zabawy na powietrzu, zabawy ruchowe, zabawy dowolne wg pomysłu dzieci, język angielski, religia;

11:00-11:30 – przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, słuchanie bajek, wierszy, muzyki, pogadanki, zabawy ruchowe, religia, języka angielski;

11:30-12:00 – obiad

12:00-12:30 – przygotowanie do leżaków, poobiedniego odpoczynku, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek itp., ćwiczenia relaksacyjne, język angielski, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zabawy organizowane przez nauczyciela;

12:30-14:00 – poobiedni odpoczynek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy na powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy organizowane przez nauczyciela, czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku;

14:15-14:30 – podwieczorek

14:30-16:00 – zabawy dowolne wg pomysłu dzieci, zabawy na powietrzu, czytanie opowiadań, bajek, zabawy tematyczne, konstrukcyjno-manipulacyjne, organizowanie różnorodnych zabaw przez nauczycielki, praca korekcyjno-wyrównawcza, rozchodzenie się dzieci do domów.

7:30 – 12:30 – GODZINY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

6:30 – 7:30 – GODZINY POZA PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

12:30 – 16:00 – GODZINY POZA PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Placówka zlokalizowana jest w centrum wsi Harbutowice przy ulicy Chabrowej 6.

Mieści się na parterze budynku Domu Rolnika. Wszystkie sale położone są na jednym poziomie.
Z tyłu przedszkola znajduje się ogrodzony ogród, w którym rosną wieloletnie okazy drzew, wyposażony w certyfikowany sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Obok ogrodu znajduje się asfaltowe boisko wiejskie z ławeczkami oraz teren przeznaczony do rekreacji.
Wszyscy pracownicy przedszkola należycie dbają o wszechstronny rozwój małego dziecka.
Nasze przedszkole pełni rolę wspomagającą i integrującą społeczność lokalną. W realizację naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno - obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne, akceptowane.

Baza Przedszkola:

Placówka posiada 2 sale dydaktyczne ( wyposażone w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci) połączone z łazienkami osobno dla każdej z grup i wyjściem na trawiasty taras połączony schodami z ogrodem, szatnię dla dzieci, hol, nowoczesne zaplecze kuchenne, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia sanitarne, szatnię dla personelu, ogród przedszkolny bogaty w różnorodne drzewa, wyposażony w urządzenia do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu. 
Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek, klocków- zorganizowane są kąciki tematyczne. Odpowiednio przygotowane otoczenie stanowi podstawowy warunek osiągnięcia przez dzieci pełnego rozwoju i życiowej niezależności .
Zaprojektowanie odpowiedniego otoczenia należy do powinności nauczyciela. Jego ważną cechą jest porządek. Wszystko w sali ma swoje miejsce. Wszystkie meble dostosowane są do wzrostu dziecka.

Mocne strony przedszkola:
•Atrakcyjna oferta edukacyjna.
•Autorskie programy pracy.
•Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek.
•Udział w konkursach i akcjach na skalę ogólnopolską.
•Wysoki poziom pracy dydaktyczno - wychowawczej ( nowatorstwo).
•Dobra, rodzinna atmosfera i klimat przedszkola.
•Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli.
•Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi.


•Wysoki poziom zadowolenia rodziców – powodzenie placówki w środowisku.

Programy unijne w naszym przedszkolu: w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Przedszkola nowych możliwości - rok szkolny 2016/2017

2. Wszyscy razem zadbajmy o edukację przedszkolaków - rok szkolny 2013/2014